ΑΣΕΠ 1Κ/2016: 36 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

🕔22/03/2016 14:30
newsedu

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. θα προσλάβει 36 άτομα Τακτικό Προσωπικό, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Διανομέων.

Ημερομηνία : 06/04/2016-20/04/2016

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο Παράρτημα Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !