Αριθμός εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών

🕔17/06/2016 14:50

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16.

Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:

α) Με σειρά επιτυχίας: 83
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 5
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 93

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:

Α) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο:
α) Με σειρά επιτυχίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: –
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: –
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: –
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Β) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο (παλαιό σύστημα εισαγωγής):
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: –
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: –
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: –
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Γ) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: –
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: –
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: –
ΣΥΝΟΛΟ: 1
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2014:
α) Με σειρά επιτυχίας: –
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: –
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: –
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: –
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Δ) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 23
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 1
ΣΥΝΟΛΟ: 26

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2016 (το ΦΕΚ με τις Υπουργικές Αποφάσεις)

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !