ΑΠΘ Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα ΗΜΜΥ

🕔03/11/2015 14:29

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου , στη ΓΣΕΣ συνεδρία αρ. 2/29-10-2015, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του με σκοπό την εκπόνηση διδακτορική διατριβής. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν: α) Αντίγραφο πτυχίου β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας γ) Βιογραφικό Σημείωμα

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !