ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

🕔26/05/2016 11:02
sch Νέα της εκπαίδευσης

Η έννοια της Αυτό-Αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy) των εκπαιδευτικών αναφέρεται στις προσωπικές τους εκτιμήσεις αναφορικά με την προσωπική τους αποτελεσματικότητα στην κινητοποίηση των μαθητών και στην προαγωγή της μάθησης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τόσο το μαθησιακό περιβάλλον όσο και το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων των μαθητών (Bandura, 1993). ΗΑυτό-Αποτελεσματικότητα σχετίζεται με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ έχει φανεί ότι επηρεάζει τη θέσπιση διδακτικών στόχων, το σχεδιασμό των διδασκαλιών τους, καθώς και τη δέσμευση αλλά και την ανθεκτικότητά τους στην αντιμετώπιση εμποδίων (Klassen, Bong, Usher, Chong, Huan, Wong, & Georgiou, 2009; Tchannen-Moran& WoolfolkHoy, 2001, 2002). Πέραν αυτών, η Αυτό-Αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών έχει φανεί ότι σχετίζεται και με την επιτυχία των μαθητών όχι μόνο ως προς τη διαχείριση του άγχους και την καλύτερη απόδοσή τους (Ashton & Webb, 1986), αλλά και ως προς τις σχολικές τους επιδόσεις (Capraraetal., 2006).

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !