Αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές µέθοδοι.

🕔20/10/2016 22:48
isiglavas.Blog
Αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές µέθοδοι – UNESCO Αποτελέσµατα ερευνών – Βιβλιογραφικές παραποµπές. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που περιγράφονται σ’ αυτό το φυλλάδιο της UNESCO είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στη σχολική τάξη τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια . Βέβαια, από τον τρόπο που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν στην τάξη οι εκπαιδευτικές µέθοδοι, θα εξαρτηθούν και τα ...

Συνέχεια του άρθρου ‘Αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές µέθοδοι.’ »

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !