Αποσπάσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία 2016 - 2017 Το χρονοδιάγραμμα

🕔05/06/2016 21:14

ΠΡΟΤΥΠΑ: Πίνακας με τα κενά και οδηγίες για αποσπάσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017

Το χρονοδιάγραμμα

- Μέχρι τις 10.6.2016 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
- Στις 14.6.2016 ανάρτηση πίνακα μορίων των εκπαιδευτικών.
- Μέχρι τις 17.6.2016 υποβολή ενστάσεων στη ΔΕΠΠΣ
- Στις 21.6.2016 ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία θα βρουν στη διεύθυνση: http://depps.minedu.gov.gr/ .
Έχουν τη δυνατότητα να τα καταθέσουν και αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο ΕΠΕΣ πρώτης προτίμησης.
Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάσει τα κριτήρια της ΥΑ Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β ́/15-10-2012) για τις θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούσαν στο σχολείο πριν την προκήρυξη της θέσης, (σελ. 5 στο ΦΕΚ) χωρίς τη διενέργεια συνέντευξης.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !