Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ χωρίς αίτησή τους; Τι σκέπτεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου; Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών

🕔31/08/2016 17:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από σε ΠΥΣΔΕ χωρίς αίτησή τους; Τι σκέπτεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου; Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών Η προετοιμασία για την έναρξη του σχολικού έτους εκ μέρους του υπουργείου παιδείας στην ουσία δεν σταμάτησε ποτέ. Ούτε καν το καλοκαίρι. Δημοσιεύσεις συνεχώς: νόμων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, τροπολογιών… Και βεβαίως είναι γνωστό, ότι από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου γνωρίζουμε ότι θέλουν να γνωρίζουμε. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που είναι γνωστά στον στενό κύκλο αυτών που ασκούν την πολιτική στο συγκεκριμένο υπουργείο. Μερικές φορές εν τη ρύμη του λόγου δημοσιοποιούνται τέτοια στοιχεία είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία. Ας μνημονεύσουμε ορισμένα σημεία που προέκυψαν τον μήνα Αύγουστο 2016. I. Την 1η Αυγούστου ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κος Φίλης Νικόλαος στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στις διατάξεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης: «Στο νομοσχέδιο υπάρχουν και άλλες διατάξεις που αφορούν την τεχνική εκπαίδευση, που δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού με σύντομες διαδικασίες από τις διευθύνσεις σπουδών εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας και όχι να τους πάμε στα σύνορα. Μιλάμε για κινητικότητα εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας και εντός των δήμων όπου υπάρχουν τα…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !