Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017

🕔02/08/2016 01:37
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄) Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 ( ΦΕΚ 163Α’/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» Το αριθμ. 132 Π.Δ./ΦΕΚ 64Α’/3-3-89 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄) Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’) Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’) Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Την από 28.07.2016 εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων Αποφασίζουμε Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ-ΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 1 593621 ΑΓΩΡΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 177895 ΔΑΒΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ60 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 616098 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 576502 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 5 572779…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !