Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017

🕔02/08/2016 00:13

Αποσπάσεις Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.

 1. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
 2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 ( ΦΕΚ 163Α’/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
 4. Το αριθμ. 132 Π.Δ./ΦΕΚ 64Α’/3-3-89
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’)
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’)
 8. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 9. Την από 28.07.2016 εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
 10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών
Αποφασίζουμε
Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α/ΑΑΜΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΛΑ-ΔΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΕΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1593621ΑΓΩΡΙΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ70ΑΤΤΙΚΗΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2177895ΔΑΒΙΤΗΓΑΡΥΦΑΛΙΑΠΕ60ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΔΡΑΜΑΣ
3616098ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ11ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
4576502ΖΑΦΕΙΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ11ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΕΣΒΟΥ
5572779ΙΛΑΝΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ11ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝ
6224915ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ11ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΥΟΣΜΟΥΠΕΙΡΑΙΑ
7203044ΚΑΡΑΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΗΠΕ05ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΥ
8209076ΚΑΡΑΙΣΚΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΕ19ΑΤΤΙΚΗΣΝΙΚΑΙΑΣΠΕΙΡΑΙΑ
9620017ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ11ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΡΙΔΑΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10622561ΚΟΥΤΡΩΝΑΜΑΡΙΑΠΕ60ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΛΕΣΒΟΥ
11612544ΚΥΡΟΔΗΜΟΥΕΛΕΝΗΠΕ11ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑΣΑΘΗΝΑΣ Α΄
12601854ΜΑΡΓΕΛΟΥΜΑΡΙΑΠΕ70ΑΤΤΙΚΗΣΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥΑΘΗΝΑΣ Α΄
13590297ΜΠΑΡΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΠΕ16ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑΣΑΧΑΪΑΣ
14596999ΜΠΟΥΓΕΛΗΔΑΦΝΗΠΕ60ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣΝΑΥΠΛΙΟΥΕΒΡΟΥ
15210974ΠΑΛΑΜΑΡΚΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ20ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΩΝΑΘΗΝΑΣ Δ΄
16615786ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΠΕ06ΑΤΤΙΚΗΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΑΘΗΝΑΣ Α΄
17225163ΣΙΔΕΡΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ11ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣΞΑΝΘΗΣΚΑΒΑΛΑΣ
18616038ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ11ΚΡΗΤΗΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥ
19204614ΤΣΙΓΚΛΙΦΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ16ΑΤΤΙΚΗΣΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΘΗΝΑΣ Δ΄
20584214ΦΛΩΡΟΥΑΣΗΜΕΝΙΑΠΕ70ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΙΝΔΟΥΚΙΛΚΙΣ
21615926ΧΑΤΖΟΓΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ11ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !