Αποσπάσεις, ανακλήσεις, εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας

🕔31/08/2016 18:55

31-08-16 Αποσπάσεις, ανακλήσεις, εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΠΕ19-20 σε ΠΔΕ 2016-17

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 2016-17

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2016-17

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΕΚΚΛ.ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕ 2016-17

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΠΕ19-20 σε ΠΔΕ 2016-17

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !