Απολογισμός του Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική διετία 2014 – 2016 στην Τακτική Γεν. Συνέλευση της 22ης Νοέμβρη 2016

🕔02/12/2016 10:54
Α΄ Σύλλογος Αθ Εκπ/κών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κάνοντας τον απολογισμό της συνδικαλιστικής διετίας 2014-2016 θα αναφερθούμε συνοπτικά στο πολιτικό – εκπαιδευτικό πλαίσιο που προσανατόλισε και επηρέασε τη στάση, τη δράση και τις ενέργειές μας και στους κύριους άξονες της δράσης του Συλλόγου μας.

Πολιτική – εκπαιδευτική συγκυρία και προσανατολισμός του Συλλόγου μας

Οι θέσεις και ο προσανατολισμός του Συλλόγου μας

> ..συνέχεια.. >

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !