Απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκεια

🕔19/06/2016 19:21

Με απόφαση του , Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποκτούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής.

Στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο υπ’ αριθμ. 690/10-11-2014 έγγραφο του ανωτέρω Τμήματος, που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 3/20-12-2014 (θέμα 9ο) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση ( άρθρο 2 παρ. 3 περ. β’ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β’ του Ν. 4186/2013).

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !