ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΔΕ μέχρι τις 24-11-2016

🕔25/11/2016 13:04
Εκπ/ση Διά Βίου Μάθηση

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !