Απόσπαση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Κριτήρια και μοριοδότηση

🕔04/08/2016 08:12

Κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:«Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !