Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών τα 5.860,80 ευρώ

🕔30/11/2016 14:13

Αναδρομικά από την 1η Ιουνίου ισχύει ως ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80 ευρώ και για την επικουρική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΤΕΑ, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019, για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του νέου Ασφαλιστικού.

Δηλαδή το ανώτατο ύψος της εισφοράς θα είναι 410,26 ευρώ (205,13 ευρώ για τον ασφαλισμένο και 205,13 ευρώ για τον εργοδότη). Τα 5.860,80 ευρώ (το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών) θα είναι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών στο ΕΤΕΑ και από 1/1/2017 και θα εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για τη βάση υπολογισμού της αντίστοιχης εισφοράς (7%) των ελεύθερων επαγγελματιών (όσων έχουν σχετική «κάλυψη») ενώ μείωση της εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση αναμένεται να γίνει από την 1/6/2019 (στο 3,25% + 3,25% και συνολικά 6,5% και μετά τη λήξη της εξαετίας το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς θα επανέλθει στο 6% (3% + 3%).

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !