ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ : Ομάδα Προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος

🕔04/10/2016 23:19
"... σας ενημερώνουμε ότι από του νυν αρνούμεθα δια λόγους πίστεως και στοιχειώδους αρχής να επισκεφθούμε την ιστορικήν Μονήν σας, ενώ τα προς ενίσχυσιν υλικά αγαθά ,τρόφιμα και άλλα τα οποία κατά καιρούς προς υμάς πλουσίως αποστέλλαμεν θα τα δωρίζουμε πλέον εις τους δεδιωγμένους και αντιστεκομένους Ορθόδοξα Μοναχούς και Κελλιώτες του Αγίου Όρους και αρνουμένους να μνημονεύουσιν εν τη φρικτή Μυσταγωγία και εν ταις λοιπές ακολουθίες το όνομα του παναιραιρετικού και Οικουμενιστή «Πατριάρχου» Βαρθολομαίου."

"Τέλος σας γνωστοποιούμε έτι ότι, όσον το αίμα θα ρέει ακόμη εις τας φλέβας μας ,θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε διωγμένο Αγιορείτη Μοναχό που θα καταδιώκεται από του νυν υπέρ πίστεως από τα θεσμικά όργανα των Ηγουμένων και της Κοινότητος του Αγίου Όρους"
(απόσπασμα από την επιστολή)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΟ : Ομάδα Προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος
(εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Καρυανό)


ΠΡΟΣ

Καθηγούμενο Αρχ. Πρόδρομο ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
και όλων των προϊσταμένων Γεροντίας-Συνάξεως.


ΚΟΙΝ.
Ιερά κοινότητα Αγίου Όρους,
υπόψιν είκοσι Καθηγουμένων και είκοσι αντιπροσώπων Ιερών Μονών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Διοικητή κ. Αρίστο Κασμίρογλου και παντός αρμοδίου.
. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
. Δ4 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΙΟΝΟΤ., ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
. Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σεβαστέ καθηγούμενε Γέροντα Πρόδρομε μεθ΄όλης της Γεροντίας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας όπου αναλόγως Μεγίστη λύπη προσφάτως μας προκαλέσατε σας δηλώνουμε τα εξής .


Πάλιν και πολλάκις, εν μέσω αναρίθμητων επιστολών οργισμένων και κατασκανδαλισμένων Ορθοδόξων προσκυνητών της Ι.Μονή σας, έπειτα και από την αδικαιολόγητη δίωξη από μέρους σας των Μοναχών Σάββα και Χερουβίμ, αφού ουδένα δικαίωμα ηθικής φύσεως ,κακοήθους συμπεριφοράς ή αιρέσεως επέδειξαν ει μη μόνον ότι «ήμαρτον» περιπατούντες εν ταις παραγγέλμασιν των Θεοφόρων Πατέρων και των ενταλμάτων αυτών ,

σας ενημερώνουμε ότι από του νυν αρνούμεθα δια λόγους πίστεως και στοιχειώδους αρχής να επισκεφθούμε την ιστορικήν Μονήν σας, ενώ τα προς ενίσχυσιν υλικά αγαθά ,τρόφιμα και άλλα τα οποία κατά καιρούς προς υμάς πλουσίως αποστέλλαμεν θα τα δωρίζουμε πλέον εις τους δεδιωγμένους και αντιστεκομένους Ορθόδοξα Μοναχούς και Κελλιώτες του Αγίου Όρους και αρνουμένους να μνημονεύουσιν εν τη φρικτή Μυσταγωγία και εν ταις λοιπές ακολουθίες το όνομα του παναιραιρετικού και Οικουμενιστή «Πατριάρχου» Βαρθολομαίου.


Η λύπη και αγανάκτησί μας καθίσταται ακόμη τρανωτέρα θεωρούντες το ύψος της υποκρισίας υμών αφού
Διαβάστε περισσότερα »
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !