Ανέγερση νέας πτέρυγας στο 18ο Δημοτικό Κοζάνης

🕔06/04/2016 21:09

06-04-16 Ανέγερση νέας πτέρυγας στο 18ο Δημοτικό Κοζάνης

Σχολική στέγη θα αποκτήσουν οι 250 μαθητές του 18ου Δημοτικού Κοζάνης, αφού σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης ενέκρινε την κτηριολογική μελέτη με την αριθμ.

58149/Α2/06-04-2016 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΔΚΤ4653ΠΣ-ΣΘΞ) .

Ο Δήμος προέβη στη μελέτη κατασκευής 4 αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες της σχολικής μονάδας λόγω αύξησης του μαθητικού δυναμικού.Το 18ο Δημοτικό Κοζάνης, δυναμικότητας 250 μαθητών, βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Αθανάσιος-Πλατάνια» του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !