Αναρτήθηκαν τα μόρια προϋπηρεσίας αναπληρωτών 2015-2016

🕔25/07/2016 18:44

Αναρτήθηκαν τα μόρια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών για το 2015-2016

"Σας ενημερώνουμε ότι υπολογίστηκαν και αναρτήθηκαν στο Φάκελο κάθε εκπαιδευτικού τα μόρια του σχολικού έτους 2015-2016 στο

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 να ελέγξουν τα μόρια προϋπηρεσίας 2015-16".

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του , Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !