«Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ μετά τη συνέντευξη»

🕔01/11/2016 02:15
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε εκτέλεση των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 4 της Φ.821/703Κ/54179/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1714,τ. Β’ 16-5-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 103938/Η2/24-06-2016 Υ.Α., (ΦΕΚ 2164, τ. Β’, 13-07-2016) ανακοινώνουμε: Προσωρινό αξιολογικό υποψηφίων στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων, την προφορική συνέντευξη και την εξέταση των ξένων γλωσσών. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης. Η ένσταση κατατίθεται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ., Γραφείο 1165, υπόψη κας Χαλκιαδάκη ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dipode2@minedu.gov.gr. Συνημμένα : Ένας(01) πίνακας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ «Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ μετά τη συνέντευξη» ΕΔΩ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !