Αναπληρωτές εκπαιδετικοί: Τι γίνεται με τα μόρια των δυσπρόσιτων σχολείων

🕔04/12/2015 19:07

Τι γίνεται με τα μόρια των δυσπρόσιτων σχολείων

Τα μόρια των δυσπρόσιτων σχολείων προσμετρήθηκαν κανονικά για το 2012-13 και 2013-14

Στην τελευταία ρύθμιση που ψηφίστηκε στην βουλή καταργήθηκε το μερικό άνοιγμα των πινάκων Ετσι στους πίνακες του 2016 2017 θα φανουν και τα μόρια του 2010 2011 και 2011 2012 ενώ δεν καταργείται η μοριοδότησή των δυσπρόσιτων από την κείμενη νομοθεσία

  1. Η παρ.

  1. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ό- πως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.
  2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόνως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !