Αναπληρωτές : Δικαιολογητικά που καταθέτετε κατά την πρόσληψή σας

🕔28/09/2015 22:56
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΠΕ 02
σημ: τα παρακάτω δικαιολογητικά μπορεί να διαφέρουν από ΔΔΕ σε ΔΔΕ  Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)  Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής - σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)  Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  Ταυτότητα  ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !