Ανανέωση άδειας υλοποίησης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. για το Σχολικό Έτος 2016-2017

🕔08/07/2016 14:00

Bάσει του επισυναπτόμενου εγγράφου υπ' αρ. πρωτ. 109881/Γ2/5-7-2016 των Τμημάτων Γ΄ και Δ΄ των Διευθύνσεων Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.΄εγκρίνεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α) «Δράση για Κλίμα!», β) «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία-Watersave», γ) «Προστασία των θαλάσσιων & παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the MED», δ) Επαναχρησιμοποίηση Νερού και ε) «Θαλάσσια Απορρίμματα: Το αποτύπωμα των επισκεπτών στις ακτές» από το δίκτυο Μεσόγειος SOS, σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-17

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !