Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

🕔17/06/2016 11:28
Καρδίτσας

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεμοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !