Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας

🕔22/06/2016 14:42
Χανίων

Ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που είναι αποσπασμένοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χανίων για να κάνουν πράξη ανάληψης στις 22-06-2016.

Το ίδιο ισχύει και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε άλλο ΠΥΣΔΕ οι οποίοι μετά τη λήξη του διδακτικού έτους ( 30-06-2016) θα αποστείλουν τη σχετική στη Διεύθυνση που ανήκουν οργανικά.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !