ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΔΕ ΣΤΟ ΑΠΥΣΔΕ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 7/11/2016.

🕔09/11/2016 02:17
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τα της συνεδρίασης του ΑΠΥΣΔΕ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ στις 7/11/2016 Στη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ στις 7/11 ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα: 1) Απόδοση β’ ειδικότητας σε 3 συναδέλφους και απόρριψη μιας αίτησης που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. 2) Αυτοδίκαιη απαλλαγή υποδ/ντών σχολείων της Ηλείας λόγω μείωσης των τμημάτων σε αυτά. 3) Απαλλαγή υποδ/ντή από τα καθήκοντά του στην Αχαΐα ύστερα από αίτησή του, επειδή λαμβάνει άδεια. 4) Ανάκληση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης συναδέλφου από την Ηλεία ύστερα από αίτησή του. 5) Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών: α) σε συνάδελφο που ζητούσε συνέχιση της αδείας του μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας β) σε δύο συναδέλφους που ζητούσαν άδεια μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 6) Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που πλεονάζουν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Εξετάστηκαν οι αιτήσεις δύο συναδέλφων. Συγκεκριμένα, συνάδελφος από το ΠΥΣΔΕ Ηλείας ζητούσε να αποσπασθεί ως υπεράριθμη στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας. Το Συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την αίτηση γιατί η συνάδελφος δεν πλεόναζε. Επίσης, συνάδελφος ζητούσε να αποσπασθεί από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ως πλεονάζουσα στο ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, στο οποίο υπήρχε έλλειψη στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η συγκεκριμένη απόσπαση εγκρίθηκε με ψήφους 4-1 (3 της διοίκησης και 1 ο αιρετός του Ε.Α.Κ.). Μειοψήφησα στην συγκεκριμένη…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !