Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων ύστερα από τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας για τη θέση Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων

🕔14/09/2016 20:06
Κοζάνης

Ανακοινώνουμε

τον τελικό πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής − παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !