Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων και του τελικού αναμορφωμένου πίνακα των αντικειμενικών μορίων.

🕔13/09/2016 18:26
Κοζάνης

Ανακοινώνουμε

τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων και τον τελικό αναμορφωμένου πίνακα των αντικειμενικών μορίων, σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών και μετά την εξέταση της ένστασης από το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Κοζάνης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !