Ανακοίνωση προς τους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν σε έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε.Ε. (2007-13 ) - Αναζήτηση καλών πρακτικών / best practices - success stories

🕔08/01/2016 15:58
Enterprise hellas

Βασική προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας της Ε. Ένωσης αποτελεί η ενθάρρυνση των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται άτυπη Υπουργική συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 26-27/1/2016.

Στη συνάντηση αυτή οι αρμόδιοι για την 'Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) υπουργοί καλούνται να τονίσουν την σημασία των επενδύσεων σε Ε&Κ ως αναπόσπαστο τμήμα των δημοσίων δαπανών που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη. Σκοπός είναι να περαστεί το μήνυμα και να πειστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η χρηματοδότηση στην Ε&Κ δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά επένδυση για το μέλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να καταδειχτεί η μακροπρόθεσμη επίδραση στην...

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !