Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

🕔29/07/2016 14:22
Καστοριάς

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/81/18503/18-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΝΟΓ465ΦΘΕ-890) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !