Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών για την πλήρωση της κενής θέσης του Γυμνασίου Ξηροκαμπίου με Α΄και Β΄ Λ.Τ.

🕔05/09/2016 16:06
Λακωνίας

Τυχόν ενστάσεις τόσο για τους υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων , θα υποβάλλονται προς το Συμβούλιο επιλογής Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας, από 5-9-2016 έως και 8-9-2016 και ώρα 13.00μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ - ΓΥΜΝ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !