Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσµίας Υποβολής Αιτήσεων για µετάταξη υπαλλήλων στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

🕔03/10/2016 14:35
Δράμας

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσµίας Υποβολής Αιτήσεων για µετάταξη υπαλλήλων στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !