Ανακοίνωση λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ονομαστικά – Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολείων

🕔31/08/2016 22:02
Λακωνίας

Το Λακωνίας με την υπ. αριθμ. 14/31-8-2016 πράξη του (θέμα 1Α) χαρακτήρισε ως λειτουργικά υπεράριθμους (ολικά ή μερικά ) κατά κλάδο και ειδικότητα τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Καλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων που επιθυμούν να αποσπαστούν ( αν είναι ολικά υπεράριθμοι) ή να διατεθούν για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου (αν είναι μερικά υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλο σχολείο για το διδακτικό έτος 2016-2017), μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 09.00πμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 4982)31-8-2016

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 31-8-2016

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !