ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Π.ΣΥ.Δ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

🕔17/06/2016 15:34
Θεσσαλονίκης

Καλούνται οι υποψήφιοι-ες αναπληρωτές-τριες /ωρομίσθιοι-ες που έχουν εγγραφεί στο σύστημα ΟΠΣΥΔ μέσω του διαδικτύου και έχουν λάβει μήνυμα από το σύστημα,

-κατά περίπτωση σύμφωνα με το μήνυμα και τις ενέργειες που καλούνται να ακολουθήσουν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ-:

α) να προσέρχονται από 17/6/2016 και ώρες 08.30-13.30 στο Τμήμα Αναπληρωτών στον 4Ο όροφο ή

β) να αποστέλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης mail@dide-a.thess.sch.gr

τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος Ο.Π.ΣΥ.Δ για το Φάκελο του ΕκπαιδευτικούΕΔΩ

Βρείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου ΕΔΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  1. Όπως έχει επισημανθεί και στις σχετικές «Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου», η ηλεκτρονική επικοινωνία των υποψηφίων από και προς τη δική μας Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Δικαιολογητικά υποψηφίων που αποστέλλονται από διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτά.
  1. Οι νέοι υποψήφιοι-ες που θα καταθέσουν αίτηση για πρώτη φορά υποχρεούνται να προσέρχονται στη Διεύθυνση και επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου και ταυτότητας και ό,τι άλλο απαιτείται βάσει του εγχειριδίου χρήστη και των στοιχείων που δηλώνουν στο σύστημα, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια των αιτήσεων. Οι απόφοιτοι σχολών εξωτερικού και οι υποψήφιοι μουσικοί ΤΕ (κάτοχοι θεωρημένων πτυχίων και διπλωμάτων από ωδεία) οφείλουν να προσκομίζουν και το απολυτήριο Λυκείου.
  1. Όσοι υποψήφιοι-ες καταχωρούν ή κάνουν αίτημα αλλαγής στο πεδίο πολυτεκνίας, τριτεκνίας, γονέα τέκνου ΑΜΕΑ(για αιτήσεις ΣΜΕΑ) και δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, υποχρεούνται να μας δηλώνουν και τον δήμο όπου έχουν την οικογενειακή τους μερίδα για να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση.
  1. Οι διδακτορικοί και μεταπτυχακοί τίτλοι στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία που υποβάλλονται για πρώτη φορά, ακόμα και αν οι ίδιοι τίτλοι έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν από άλλους υποψηφίους, πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Διεύθυνση για περαιτέρω εξέταση συνάφειας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων είναι:

Α. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (ΕΑΕ ή Σχολική Ψυχολογία):

1.Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης

2.Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

3.Aναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού επιπροσθέτως:

1.Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ

2.Μετάφραση επικυρωμένη του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας.

Β. Για τους Διδακτορικούς τίτλους (ΕΑΕ ή Σχολική Ψυχολογία):

1.Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου

2.Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής

3.Τα ονόματα της τριμελoύς επιτροπής

Αν πρόκειται για το Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !