Ανακοινωση για επικαιροποίηση στοιχείων προς επιτηρητές, ενταγμένους στο μητρώο των επιτηρητών του του πρώην ΟΕΕΚ, για τις εξετάσεις που διενεργούν οι φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής ή χειρισμού η/υ.

🕔03/02/2016 10:36
ΕΟΠΠΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων του Μητρώου Αξιολογητών του και συγκεκριμένα του Υπομητρώου Επιτηρητών του πρώην ΟΕEΚ για τις εξετάσεις που διενεργούν οι φορείς πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (Υπομητρώο ΗΥ2). Παρακαλούμε, εφόσον εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει η συμμετοχή στο ανωτέρω υπομητρώο και δεν έχετε αποστείλει σχετικό πίνακα επικαιροποίησης των στοιχείων σας, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο τον συνημμένο Πίνακα Επικαιροποίησης Στοιχείων στο e-mail: epitirites@eoppep.gr ή στο fax: 2102709142 με την ένδειξη «Επιτηρητές -Υπομητρώο ΗΥ2». Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε τα ζητούμενα επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι τις 15/2/2016 θα διαγραφείτε από το ως άνω Υπομητρώο.

Τον Πίνακα Επικαιροποίησης Στοιχείων μπορείτε να βρείτε εδώ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !