Ανακοινοποίηση της εγκυκλίου για τη μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών

🕔19/10/2016 02:35
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Για την αναγνώριση ο/η εκπαιδευτικός (αναπληρωτής) θα πρέπει να προσκομίσει: γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Τα παραπάνω προστέθηκαν στην αρχική εγκύκλιο για τη μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών η οποία και ανακοινοποιήθηκε καθώς η αρχική διατύπωση ήταν αόριστη αφού αναφέρονταν (γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης Η ανακοινοποίηση: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/67%CE%9D%CE%934653%CE%A0%CE%A3-9%CE%97%CE%A4.pdf
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !