Ανακοινοποίηση στο ορθό-Αίτηση απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία".

🕔19/07/2016 12:06
Καστοριάς

Παραθέτουμε νέα διορθωμένη αίτηση απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Η αίτηση συνοδεύει την υπ' αρ. 115567/Η2/13-7-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΠΩ4653ΠΣ-Μ4Π) Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !