Ανακοινοποίηση πινάκων αναπληρωτών ομαδοποιημένων κλάδων ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12

🕔10/08/2016 15:29
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ανακοινοποίηση στο ορθό των προσωρινών κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ως προς τους ομαδοποιημένους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, ως ακολούθως: Α. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ17.04 προστίθεται η ειδικότητα ΠΕ17.09 Β. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.08 προστίθεται η ειδικότητα ΤΕ01.23 και Γ. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.12 προστίθενται οι ειδικότητες ΤΕ01.15 και ΤΕ01.17 καθώς, εκ παραδρομής, αναρτήθηκαν ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, αναρτώνται εκ νέου: α] προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών των ομαδοποιημένων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04 ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. β] προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, των ομαδοποιημένων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04 ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !