Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.E.E.Π. Δυτ. Μακεδονίας

🕔12/10/2016 15:14
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ.6257/07-10-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτ.Μακεδονίας με θέμα: "Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.E.E.Π.

Δυτ. Μακεδονίας"

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !