Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καστοριάς για τις εκλογές της 2ης Νοεμβρίου 2016

🕔10/10/2016 13:02
Καστοριάς

Η Διευθύντρια της Δ. Δ. Ε. Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Π.Δ. 1 (ΦΕΚ 1/Α/2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας αυτών . . . . . . . .»
  3. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων … διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Την αριθμ. Φ.350/53/147271/Ε3/13-9-2016 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  5. Τις αιτήσεις των παρατάξεων που υποβλήθηκαν στην Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α΄ Ανακηρύσσουμε, κατά συνδυασμό και αλφαβητική σειρά αυτών, τους υποψηφίους για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν, την Τετάρτη 2-11-2016, ως εξής :

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !