Ανακ. τροπ. τοποθ. εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ1, ΠΕ13, ΠΕ19-20 και Τεχν. Ειδ. της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης

🕔03/11/2016 17:40
Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακα με τροποποιήσεις τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02 – Φιλολόγων, ΠΕ03 – Μαθηματικών, ΠΕ04.01 – Φυσικών, ΠΕ04.02 – Χημικών, ΠΕ04.05 – Γεωλόγων, ΠΕ05 – Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 – Νομικών, ΠΕ (19, 20) – Πληροφορικής και των παρακάτω Τομέων:

Μηχανολογίας

  • ΠΕ17.02 – Μηχανολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ
  • ΠΕ17.06 – Μηχανολόγων Τ.Ε.Ι.
  • ΠΕ18.18 – Οχημάτων

Διοίκησης και Οικονομίας:

  • ΠΕ18.02 – Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:

  • ΠΕ18.09 – Κοινωνικής Εργασίας

σύμφωνα με την 39η/03 – 11 – 2016 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !