ΑΝΑΚ Πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ Δυτικής Ελλάδας

🕔01/09/2016 16:06

ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ - ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Ανάρτηση ανακοινοποιημένων προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2016-2017. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ (Ειδικό Έντυπο Α.Σ.Ε.Π.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας (από Παρασκευή 02/9/2016 έως και την Τρίτη 06/9/2016). Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω fax (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω e-mail (prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr). Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας στο ανακοινοποιημένο συνημμένο Δελτίο Τύπου.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !