"Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας"...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

🕔08/08/2016 10:19

"Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας"...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !