ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

🕔23/08/2016 16:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η αναγνώριση ιδιωτικής με το ΠΔ.69/2016 αφορά τους υπαλλήλους που υπάγονται στο βαθμολόγιο του Ν4369/2016 από το οποίο εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπάγονται σε άλλο βαθμολόγιο (Ν1566/1985). Επίσης επισημαίνεται ότι η αναγνώριση αυτή γίνεται, μόνο για βαθμολογική κατάταξη και δεν επιφέρει, κανένα μισθολογικό όφελος, καθώς το βαθμολόγιο έχει αποσυνδεθεί πλέον από το μισθολόγιο. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν αφορούσε τους εκπαιδευτικούς, και δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τον ανώτερο βαθμό Α σε 8 έτη υπηρεσίας, η αναγνώριση θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάζοντος χρόνου σε βαθμό που αφορά αποκλειστικά και μόνο την περίπτωση υποβολής αίτησης για θέση ευθύνης. Η αναγνωριζόμενη υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Να σημειώσουμε τέλος ότι δεν έχει καμία σχέση με τη σύνταξη καθώς τα έτη ιδιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται συνταξιοδοτικά με τις διατάξεις των σχετικών νόμων της διαδοχικής ασφάλισης και αφορούν αποκλειστικά διαδικασίες του ΓΛΚ και των ταμείων στις οποίες δεν εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !