Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο

🕔19/09/2016 17:14
Γ. Δημητρακόπουλος

Δείτε

εδώ για το μάθημα της Γλώσσας

εδώ για τα

εδώ για τις Κοινωνικές Επιστήμες

εδώ για τις Φυσικές Επιστήμες

εδώ για την Αισθητική Αγωγή

εδώ το Νέο Πλαίσιο Σπουδών για τα Θρησκευτικά

εδώ οι οδηγίες εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων του μαθήματος των Θρησκευτικών

εδώ οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό (6/10/2016)

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !