Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

🕔06/07/2016 10:38
Μπράτης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Από σήμερα και μέχρι τις 20 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση των εκπαιδευτικών Π.Ε…Δικαίωμα υποβολής έχουν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις( άρθρο 10 ΠΔ 50/96):

  1. Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία.

  1. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα 10 έτη.
  2. Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων.
  3. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι , καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
  4. Αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται και εντός ΠΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που τοποθετήθηκαν .Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για το ΠΥΣΠΕ από όπου προήλθαν, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αμοιβαία μετάθεση.

Δημήτρης Μπράτης

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !