Αλλαγή τίτλου εκπαιδευτικού προγράμματος

🕔28/11/2016 11:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 173124/Δ2/18-10-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του από 13-10-2016 ηλεκτρονικού μηνύματος της Ομάδας Λόγου Παίγνιον στο οποίο αναφέρεται σχετική οδηγία των υπευθύνων της διοργάνωσης της documenta14, αλλάζει ο τίτλος του αναγραφόμενου στο με αρ. πρωτ. Φ13.1/166977/10-10-2016 έγγραφό μας προγράμματος από «documenta14, Κάσελ: Μαθαίνοντας από την Αθήνα» σε «Στα χνάρια της documenta: Σε παιχνίδια σύγχρονης τέχνης». Η συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !