Αλλαγή Ημερομηνίας - Ένταξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο αντίστοιχο ενιαίο σύστημα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

🕔28/04/2016 12:16
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Προς το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνίας ένταξης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο αντίστοιχο ενιαίο σύστημα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. πήρε παράταση.

Οι εργασίες μετάβασης θα ξεκινήσουν στις 7/5/2016 και θα ολοκληρωθούν στις 9/5/2016.

Σας υπενθυμίζουμε πως:
- η υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του τμήματός σας θα μεταβεί και θα ενταχθεί στο ενιαίο αντίστοιχο σύστημα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (https://webmail.teithe.gr)
- όλο το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό θα πρέπει να μεριμνήσει και να προμηθευτεί νέο κωδικό για την ένταξή του στην κεντρική υπηρεσία αλληλογραφίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. μέχρι τις 7/5/2016 επικοινωνώντας με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου.
- η διαδικασία δημιουργίας aliases για τους παλιούς λογαριασμούς των φοιτητών συνεχίζεται κανονικά, ώστε να μήν επηρεαστούν από την μετάβαση.
- από τις 7/5/2016 βαθμιαία η υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα μεταβεί στο κεντρικό εξυπηρετητή αλληλογραφίας του Ιδρύματος.
- η πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια του υφιστάμενου διακομιστή του τμήματος, θα γίνεται για λόγους αρχειοθέτησης και η διαχείρισή τους θα παραμείνει στο τμήμα.
- οι διευθύνσεις των ιδρυματικών email δεν θα αλλάξουν από την ένταξη στο ενιαίο σύστημα.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !