Αξιοποιώντας το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

🕔06/01/2016 17:32
isiglavas.Blog
Το υλικό που ακολουθεί αφορά εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο (Β’ Τάξη). Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης του πίνακα (πχ. με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, με αξιοποίηση μόνο των εργαλείων του πίνακα), ενώ ένα από αυτά αποτελεί παράδειγμα προσαρμογής ήδη υπάρχοντος σεναρίου από το ...

Συνέχεια του άρθρου ‘Αξιοποιώντας το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.’ »

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !