Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

🕔06/08/2016 01:59
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το , Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) υπέγραψαν Προγραμματική Συμφωνία για την αναμόρφωση του Οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ κατ΄ εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (ν. 4369/2016). Επιδίωξη της συμφωνίας είναι η αξιολόγηση και η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών του ΥΠΕΠΘ ώστε να εξασφαλιστούν η αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του, καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Ειδικότερα η συμφωνία, την οποία υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Καθηγητής Γιάννης Παντής και η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθηγήτρια Ιφιγένεια Καμτσίδου, προβλέπει την συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας η οποία θα μελετήσει το υφιστάμενο οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να αξιολογηθεί η σύνδεση του με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, να εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες, ώστε να αρθούν και να διατυπωθούν προτάσεις για τις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές του. Τα πορίσματα της μελέτης θα τεθούν υπόψη της ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να υποστηριχθεί επιστημονικά το έργο της. Η κοινή ομάδα εργασίας θα αποτελείται από πέντε μέλη. Επικεφαλής της ομάδας αυτής θα είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, και μέλη της ο Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !