Αίτηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών (όλες οι κατηγορίες εκτός των υπεραρίθμων)

🕔16/07/2016 15:04
Πρέβεζας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:

α) που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης,

β) που ήρθαν στο ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας με μετάθεση,

γ) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση από 27-07-2016 έως και 01-08-2016 στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας ή με αποστολή fax στο 2682089792 ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη με υπογραφή).

Στις 27-07-2016 αναμένεται να ανακοινωθούν τα εναπομείναντα κενά (μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων).

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί από μετάθεση/ που ζητούν βελτίωση θέσης/ στη διάθεση ΠΥΣΔΕ μπορούν να συμπεριλάβουν στη δήλωση προτίμησης και άλλα σχολεία πέραν των εμφανιζόμενων οργανικών κενών, καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν κενά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθετήσεων, από τη μετακίνηση εκπαιδευτικών που ζητούν (και επιτυγχάνουν) βελτίωση.

Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση και δικαιούνται μόρια εντοπιότητας/ συνυπηρέτησης/ οικογενειακά μόρια (γάμου και τέκνων) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης- βελτίωσης κατά το τρέχον σχολικό έτος, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθούν τα αντίστοιχα μόρια.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !